+48 89 646 24 14 sekretariat@zdp.ostroda.pl

Powiat ostródzki

Zarząd dróg Powiatowych

Ostróda

ul. Grunwaldzka 62A

Pon. - Pt.

7-15

+48 89 646 24 14

Aktualności

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Zakres działań

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzadzeń związanych z drogą,

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Statusy spraw

Kontakt

Telefon

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Tel. (0-89) 646-24-14, 642-17-62
ePUAP: s8a3qb17v2
REGON: 510751190
NIP: 741-17-72-021

Poniedziałek - Piątek od godz. 7.00 do 15.00

Skip to content