+48 89 646 24 14 sekretariat@zdp.ostroda.pl

Wnioski

Informacja na temat umieszczania plakatów wyborczych

Informacja na temat umieszczania plakatów wyborczych W celu umieszczenia plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych komitet wyborczy ma obowiązek zwrócić się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy. W terminie co najmniej...

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu: awaryjnego zajęcia pasa drogowego; prowadzenia robót w pasie drogowym; umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;...

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu Wniosek winien zawierać: kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości mapę sytuacyjno-wysokościową w skali.1:500 lub 1:1000 pełnomocnictwo od inwestora (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika ) dowód...

Skip to content