+48 89 642 31 51 sekretariat@zdp.ostroda.pl

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z masy mineralno- bitumicznej w ramach zadania pn. „Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i doposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kujawskiej w Morągu”

Skip to content