+48 89 642 31 51 sekretariat@zdp.ostroda.pl

Ograniczenia tonażu na drogach i ulicach powiatowych

Wykaz dróg i ulic powiatowych oraz obiektów mostowych, na których występują ograniczenia tonażu oraz pozanormatywne skrajnie poziome i pionowe.

 

 1. Ograniczenia tonażu na drogach i ulicach powiatowych

 

 1. Droga powiatowa Nr 1160 N dr Nr 1161 N – Łępno – Podągi – dr. woj. nr 528
 • od km 7+790 do km 10+332 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 528

 

 1. Droga powiatowa Nr 1162 N Godkowo – Ząbrowiec – Gudniki – Miłakowo
 • od km 7+750 do km 14+020 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od granicy Powiatu
  do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 528

 

 1. Droga powiatowa Nr 1182 N Połowite – Gumniska Wielkie
 • od km 0+000 do km 7+614 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, zaopatrzenia mieszkańców oraz przewozu artykułów rolno – spożywczych” obowiązuje na całej długości drogi

 

 1. Droga powiatowa Nr 1183 N Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wlk. – dr Nr 1180 N
 • od km 23+116 do km 26+972 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów rolniczych
  i mleczarskich” od m. Bogaczewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1180 N Morąg – dr Nr 1199 N

 

 1. Droga powiatowa Nr 1186 N Wilamowo – Słonecznik – Prośno – Ruś
 • od km 14+581 do km 17+902 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t” od m. Prośno do m. Ruś

 

 1. Droga powiatowa Nr 1188 N Kupin – Wólka Majdańska
 • od km 12+116 do km 15+335 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od granicy powiatu do drogi gminnej (była droga krajowej Nr 7)

 

 1. Droga powiatowa Nr 1192 N Liksajny – Winiec
 • od km 0+000 do km 5+238 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t” od drogi gminnej (była droga krajowa Nr 7) do m. Winiec

 

 1. Droga powiatowa Nr 1195 N Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały
 • od km 0+000 do km 8+335 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, pojazdów rolniczych i zaopatrzenia mieszkańców”
  od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 528 do skrzyżowania z drogą powiatową
  Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty

 

 1. Droga powiatowa Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty
 • od km 0+000 do km 8+990 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, pojazdów rolniczych i zaopatrzenia mieszkańców”
  od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr woj. Nr 530 – Brzydowo – Boguchwały do m. Boguchwały
 • od km 9+015 do km 16+130 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, pojazdów rolniczych i zaopatrzenia mieszkańców”
  od m. Boguchwały (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1201 N Miłakowo – Kalisty – dr. woj. Nr 530 – Brzydowo – Boguchwały) do skrzyżowania z drogą powiatową
  Nr 1197 N ośrodek wypoczynkowy Kretowiny – dr. Nr 1199 N

 

 1. Droga powiatowa Nr 1203 N Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo
 • od km 0+000 do km 7+725 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, pojazdów rolniczych i zaopatrzenia mieszkańców”
  od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1199 N Pieszkowo – Boguchwały – Zawroty do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 530”

 

 1. Droga powiatowa Nr 1211 N Sambród – Morąg
 • od km 7+560 do km 10+089 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1918 N dr. Nr 1213 N – Kamionka – Królewo – dr. woj. Nr 527 do początku m. Nowy Dwór

 

 1. Droga powiatowa Nr 1213 N dr Nr 1211 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin – Wenecja
 • od km 0+000 do km 1+862 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 6 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1211 N Sambród – Morąg do m. Dobrocinek

 

 1. Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
 • od km 0+060 do km 18+279 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy komunikacji publicznej, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Bramka
  za skrzyżowaniem z drogami gminnymi na terenie gminy Morąg do skrzyżowania
  z ulicą Jarzębinową w m. Miłomłyn
 • od km 24+606 do km 32+206 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od m. Liwa (skrzyżowanie do m. Rogowo) do granicy powiatu

 

 1. Droga powiatowa Nr 1225 N Tabórz – Zawady Małe
 • od km 0+000 do km 2+672 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy PKS i zaopatrzenia”
  od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 530 do m. Plichta
 • od km 2+702 do km 9+596 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy lasów państwowych”
  od końca m. Plichta do m. Zawady Małe (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 16)

 

 1. Droga powiatowa Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki
 • od km 5+620 do km 6+305 znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, mieszkańców i ich zaopatrzenia” od skrzyżowania z ulicą Plebiscytową do wjazdu do tartaku k/m Lubajny
 • od km 11+712 do km 14+694 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy pojazdów służb komunalnych i komunikacji zbiorowej” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr pow. Nr 3012 N k/m Idzbark do m. Stare Jabłonki (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1247 N Kątno – Stare Jabłonki)

 

 1. Droga powiatowa Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek
 • od km 0+000 do km 4+382 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od drogi krajowej Nr 16 (m. Wirwajdy) do drogi krajowej Nr 15
  (m. Smykowo)
 • od km 13+530 do km 18+357 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad k/m Durąg do mostu nad rzeką Drwęcą w kierunku m. Ostrowin

 

 1. Droga powiatowa Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda
 • od km 6+265 do km 8+223 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od skrzyż. z dr. gminną za m. Reszki do drogi krajowej Nr 15 (m. Lipowo)
 • od km 8+351 do km 13+080 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od drogi krajowej Nr 15 do m. Zajączki (skrzyżowanie
  z drogą powiatowa Nr 1216 N Złotowo – Pietrzwałd – Ryn)
 • od km 13+080 do km 18+785 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t” z tabliczką o treści
  „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, zaopatrzenia mieszkańców
  oraz przewozu artykułów rolno – spożywczych” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1216 N Złotowo – Pietrzwałd – Ryn m. Zajączki do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 537 m. Wygoda

 

 1. Droga powiatowa Nr 1237 N Ostróda – Brzydowo
  • od km 0+000 do km 6+587 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści: „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą krajową Nr 15 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N m. Brzydowo
 2. Droga powiatowa Nr 1239 N Smykowo – Naprom – Smykówko
 • od km 0+000 do km 2+240 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczkami o treści „Nie dotyczy pojazdów przewożących odpady” od m. Smykowo do m. Rudno

 

 1. Droga powiatowa Nr 1241 N Lichtajny – Grabin
 • od km 0+000 do km 4+242 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Lichtajny do m. Grabin

 

 1. Droga powiatowa Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad
 • Czarnieckiego w Ostródzie od km 0+010 do km 0+835 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” z tabliczką o treści
  „Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych” od skrzyż. z ul. pow. 11-go Listopada do skrzyż. z ul. pow. Piłsudskiego”
 • od km 4+653 do km 9+550 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od m. Cibory
  do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek k/m Durąg
 • od km 14+520 do km 16+855 znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od m. Glądy do m. Szczepankowo (skrzyżowanie
  z drogą powiatową Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo)
 • od km 21+710 do km 23+728 znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od skrzyżowania z drogą do m. Pląchawy do
  Tułodziad

 

 1. Droga powiatowa Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr pow. Nr 3012 N
 • od km 1+275 do km 2+619 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Idzbark do drogi powiatowej Nr 3012 N

 

 1. Droga powiatowa Nr 1259 N dr Nr 1257 N – Samin – Leszcz – dr woj. Nr 542
 • od km 4+463 do km 8+390 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” od m. Samin do m. Ostrowite

 

 1. Droga powiatowa Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr Nr 1264 N
 • od km 0+000 do km 13+130 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów”
  od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 542 m. Frygnowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko

 

 1. Droga powiatowa Nr 1264 N Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko
 • od km 0+000 do km 2+599 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 14 t” od m. Leszcz do granicy powiatu
 • od km 5+686 do km 7+539 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 14 t” od granicy powiatu do zjazdu do żwirowni Gardyny II

 

 1. Droga powiatowa Nr 1266 N Samin – Stębark – Łodwigowo
 • od km 6+180 do km 8+860 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” od m. Stębark
  do m. Łodwigowo

 

 1. Droga powiatowa Nr 1267 N Wierzbica – Gutowo – Rybno
 • od km 4+830 do km 5+486 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą gminną za m. Elgnowo do granicy powiatu

 

 1. Droga powiatowa Nr 1401 N dr woj. Nr 593 – Raciszewo – Kalisty – Gołogóra
 • od km 3+377 do km 6+368 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1959 N Pityny – Włodowo do m. Wojciechy
 • od km 6+388 do km 8+998 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od m. Wojciechy do granicy powiatu

 

 1. Droga powiatowa Nr 1918 N dr. Nr 1213 N – Kamionka – Królewo – dr. woj. Nr 527
 • od km 3+395 do km 6+805 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1211 N do skrzyżowania z drogą wojewódzką 527

 

 1. Droga powiatowa Nr 1922 N Kraplewo – Lichtajny
 • od km 0+000 do km 1+689 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek k/m Kraplewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad k/m Lichtajny

 

 1. Droga powiatowa Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo
 • od km 0+023 do km 5+268 znak B-5 znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 t” z tabliczką o treści
  „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, zaopatrzenia mieszkańców
  oraz przewozu artykułów rolno – spożywczych” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad m. Szczepankowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 542 m. Gierzwałd

 

 1. Droga powiatowa Nr 1928 N dr woj. Nr 526 – Połowite – Jarnołtowo – Zajezierze
 • od km 0+009 do km 5+714 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, zaopatrzenia mieszkańców oraz przewozu artykułów rolno – spożywczych” od dr. woj. nr 526 do skrzyż. z dr. pow. Nr 1184 N Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór
 • od km 8+304 do km 12+613 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1207 N Budwity – Jarnołtowo – dr woj. Nr 519 (Zalewo) do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 519

 

 1. Droga powiatowa Nr 1957 N dr. woj. Nr 537 – Jagodziny – Lewad Wielki
 • od km 6+039 do km 7+894 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „ Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych, mieszkańców i ich zaopatrzenia” od m. Kolonia Elgnowo do m. Elgnowo

 

 1. Droga powiatowa Nr 1963 N dr Nr 1232 N – Dziadyk – Ryn – Glądy
 • od km 0+000 do km 5+555 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” od m. Kraplewo do m. Ryn

 

 1. Droga powiatowa Nr 1965 N Zawroty – Szeląg (dr. woj. Nr 530)
 • od km 0+000 do km 3+430 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów, służb komunalnych i zaopatrzenia mieszkańców” od m. Zawroty do końca m. Ruś

 

 1. Droga powiatowa Nr 3012 N Ostróda – Rychnowo
 • od km 0+032 do km 0+383 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów i  służb komunalnych” od skrzyż. z ul. pow. Czarnieckiego do skrzyż z ul. pow. Drwęcką

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3001 N Garnizonowa w Ostródzie
 • od km 0+878 do km 0+968 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t” za wjazdem do bazy PKS do końca ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3004 N Fryderyka Chopina w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+214 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3005 N Bolesława Chrobrego w Ostródzie
 • od km 0+180 do km 1+218 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb komunalnych”
  od cmentarza komunalnego do końca ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3008 N Dominika Savio w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+099 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Plac Tysiąclecia PP do zjazdu do sklepu Lidl

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3011 N Graniczna w Ostródzie
 • od km 0+030 do km 0+585 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych” obowiązuje na całej długości drogi

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3015 N Mikołaja Kopernika w Ostródzie
 • od km 0+020 do km 0+340 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb komunalnych” obowiązuje na całej długości drogi

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3016 N Armii Krajowej w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+253 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3019 N Johana Herdera w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+236 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3025 N Gen. Sikorskiego w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+236 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3029 N Adama Mickiewicza w Ostródzie
 • od km 0+060 do km 0+750 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z ulica Stapińskiego do skrzyżowania z ulicą Olsztyńską

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3033 N Parkowa w Ostródzie
 • od km 0+040 do km 0+384 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą Klonową
 • od km 0+970 do km 1+075 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „ Nie dotyczy autobusów i służb komunalnych” od skrzyżowania z ulicą Zakole do skrzyżowania z ulicą Partyzantów

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3041 N Kazimierza Pułaskiego w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+304 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Olsztyńskiej do skrzyżowania z ulicą Plac Tysiąclecia PP
 • od km 0+144 do km 0+188 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” od ulicy Plac Tysiąclecia PP do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3046 N Juliusza Słowackiego w Ostródzie
 • od km 0+660 do km 0+995 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 18 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy służb miejskich” od wjazdu do PKS do końca ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3047 N Henryka Sienkiewicza w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+460 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3050 N Jana Stapińskiego w Ostródzie
 • od km 0+040 do km 0+410 – znak B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy straży pożarnej,  służb komunalnych i zaopatrzenia sklepów” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3054 N Plac Tysiąclecia PP w Ostródzie
 • od km 0+000 do km 0+724 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” cały plac

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3065 N Jagiełły w Morągu
 • od km 0+019 do km 0+133 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” z tabliczką o treści: „Nie dotyczy pojazdów Straży Pożarnej oraz zaopatrzenia” obowiązuje na całej długości ulicy

 

 1. Ograniczenia tonażu na obiektach mostowych

 

 1. Droga powiatowa Nr 1180 N Morąg – dr Nr 1199 N
 • km 5+822 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Żabi Róg

 

 1. Droga powiatowa Nr 1186 N Wilamowo – Słonecznik – Prośno – Ruś
 • km 10+538 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” m. Słonecznik

 

 1. Droga powiatowa Nr 1192 N Liksajny – Winiec
 • km 2+795 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Liksajny

 

 1. Droga powiatowa Nr 1194 N dr Nr 1307 N (Zalewo) – Miłomłyn
 • km 17+477 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Miłomłyn ul. Przejazdowa
 • km 17+677 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Miłomłyn ul. Kościelna

 

 1. Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
 • km 22+368 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Liwa
 • km 31+460 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Boguszewo

 

 1. Droga powiatowa Nr 1229 N Bynowo – Karnity
 • km 2+466 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Karnity
 • km 2+689 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Karnity

 

 1. Droga powiatowa Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki
 • km 2+665 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Mała Ruś
 • km 13+899 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Stare Jabłonki

 

 1. Droga powiatowa Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek
 • km 1+123 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Wirwajdy
 • km 14+896 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” k/m Szyldak
 • km 18+357 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” k/m Ostrowin

 

 1. Droga powiatowa Nr 1233 N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda
 • km 6+460 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Reszki
 • km 8+223 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 t” m. Lipowo

 

 1. Droga powiatowa Nr 1235 N Naprom – Klonowo
 • km 4+500 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Pietrzwałd

 

 1. Droga powiatowa Nr 1241 N Lichtajny – Grabin
 • km 1+518 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Grabinek

 

 1. Droga powiatowa Nr 1243 N Ostróda – Tułodziad
 • km 10+733 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Durąg

 

 1. Droga powiatowa Nr 1249 N dr Nr 1230 N – Idzbark – dr kraj. Nr 7
 • km 2+598 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Idzbark
 1. Droga powiatowa Nr 1251 N Durąg – Rychnowo
 • km 3+862 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Rychnowo

 

 1. Droga powiatowa Nr 1253 N Rychnowo – Pacółtowo – Zybułtowo – Wierzbowo – Klęczkowo – Komorniki
 • km 12+378 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Zybułtowo

 

 1. Droga powiatowa Nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki
 • km 0+950 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” m. Dąbrówno ul. Zamkowy Młyn

 

 1. Droga powiatowa Nr 1257 N dr Nr 1235 N – Marwałd – Jabłonowo
 • km 7+252 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Marwałd

 

 1. Droga powiatowa Nr 1258 N Elgnowo – dr Nr 1257 N
 • km 3+614 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Krajewo

 

 1. Droga powiatowa Nr 1924 N Szczepankowo – Gierzwałd – Pacółtowo
 • km 4+196 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” k/m Gierzwałd

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3090 N Zawiszy w Morągu
 • km 0+103 – przepust – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t” m. Morąg

 

 1. Ulica powiatowa Nr 3092 N Bez nazwy w Morągu
 • km 0+073 – obiekt mostowy – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” m. Morąg

 

 • Pozanormatywne skrajnie poziome i pionowe na obiektach mostowych i drogach powiatowych

 

 1. Droga powiatowa Nr 1160 N dr Nr 1161 N – Łępno – Podągi – dr woj. Nr 528
 • km 10+256 – wiadukt kolejowy – znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,7 m”

 

 1. Droga powiatowa Nr 1193 N dr Nr 1162 N – Warkałki – dr woj. Nr 528
 • km 5+753 – wiadukt kolejowy – znak B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,7 m”

 

 1. Droga powiatowa Nr 1194 N dr Nr 1307 (Zalewo) – Miłomłyn
 • wjazdu km 17+477 – most nad Kanałem Iławskim w m. Miłomłyn – znak B-15 „zakaz pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”

 

 1. Droga powiatowa Nr 1219 N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo
 • km 22+368 – most nad Kanałem Elbląskim k/m Liwa – znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”
 1. Droga powiatowa Nr 1229 N Bynowo – Karnity
 • km 2+466 – most nad Kanałem Iławskim k/m Karnity – znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,5 m”

 

 1. Droga powiatowa Nr 1230 N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki
 • km 2+665 – most nad Kanałem Ostródzkim k/m Międzylesie – znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,0 m”

 

 1. Droga powiatowa Nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki
 • km 0+950 – most nad rzeką Wel w m. Dąbrówno – znak B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 3,0 m”

 

Ograniczenia tonażu na drogach i ulicach powiatowych

Skip to content