«  WsteczZ uwagi na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.10.2020r. dotyczące zamknięcia cmentarzy w dniach 31.10.2020r. – 02.11.2020r. można wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu o zwrot opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia sprzedaży kwiatów i zniczy i innych artykułów okolicznościowych.


Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wcześniej decyzje pozwalające na zajęcie pasa drogowego, aby prowadzić handel pod cmentarzami i z nich nie skorzystali, mogą wnioskować o zwrot wniesionej opłaty.
Aby otrzymać zwrot środków, należy napisać wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, w którym będzie zawarte :
a) numer decyzji;
b) termin, którego zwrot dotyczy (31.10.2020r - 02.11.2020r);
c) numer konta bankowego na który nastąpi zwrot wypłaconych środków;


Wniosek można dostarczyć:
1) tradycyjną droga listową (pocztą) pod adres: Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda ;
2) osobiście w punkcie podawczym Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62A ;«  Wstecz
Przetargi
Główna | O nas | Przetargi | Wnioski | Ogłoszenia | Inne | Kontakt             Copyright © 2008-2018: ZDP